So sánh sản phẩm

GIẢI PHÁP TRANG BỊ THIẾT BỊ TỐI ƯU ĐỂ ĐO ROHS 2.0 CHO CÁC DOANH NGHIỆP

GIẢI PHÁP TRANG BỊ THIẾT BỊ TỐI ƯU ĐỂ ĐO ROHS 2.0 CHO CÁC DOANH NGHIỆP

I. Chỉ thị bảo vệ môi trường / RoHS 1.0 Directive
 
1. Chỉ thị RoHS / ELV sáu chất hạn chế kiểm tra thử nghiệm tiêu chuẩn
Chỉ thị của EU 2002/95 / EC (Chỉ thị RoHS) về việc hạn chế sử dụng một số chất độc hại trong thiết bị điện và điện tử, yêu cầu rằng từ ngày 1 tháng 7 năm 2006, các quốc gia thành viên phải đảm bảo rằng hạn chế sử dụng sáu chất độc hại : chì, thủy ngân, cadmium, crom hóa trị sáu, biphenyl polybrom hóa và ete diphenyl polybromated.
     Giới hạn trên của RoHS đối với sáu loại chất độc hại:

II  Chỉ thị bảo vệ môi trường  RoHS 2.0 Directive

Vào ngày 4 tháng 6 năm 2015, Liên minh Châu Âu đã ban hành chỉ thị (EU) trên công báo 2015/863 về việc sửa đổi Phụ lục II RoHS2.0 (2011/65 / EU), và chính thức sửa đổi bốn phthalate (DEHP, BBP, DBP, DIBP) được liệt kê trong Phụ lục II của RoHS2.0. Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2016, các nước thành viên EU phải chuyển chỉ thị này thành các quy định quốc gia và thực hiện chúng. Giới hạn của bốn phthalate mới đều là 0,1% (1000 ppm). Sự khác biệt so với bốn chất đánh giá ưu tiên được đề xuất trước đó là loại bỏ hexabromocyclododecane (HBCDD) và bổ sung DIBP làm chất được điều chỉnh

III. Tiêu chuẩn CPSIA (H.R. 4040) của Mỹ

Tất cả đồ chơi hoặc sản phẩm chăm sóc trẻ em: DEHP, DBP, BBP ≤ 0,1%; tất cả đồ chơi hoặc sản phẩm chăm sóc trẻ em thích hợp cho trẻ em dưới 3 tuổi và có thể cho vào miệng: DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP ≤ 0,1%II   

IV. Thiết bị tương ứng để kiểm tra RoHS 2.0:

1.Trường hợp 1: Áp dung với các cơ sở chưa có thiết bị đo ROHS, các thiết bị đo cần trang bị cần trang bị để đáp ứng tiêu chuẩn ROHS 1.0 và ROHS 2.0

 
2.Trường hợp 2: Áp dung với các cơ sở đã có thiết bị đo ROHS 1.0, chỉ cần trang bị cần trang bị máy đo  PY-GC 20 để đo 4 hợp chất O-Benzene theo tiêu chuẩn ROHS 2.0

Tags:,

Chia Sẻ :